Sunday, September 30, 2012

Svenska lärare är världens mest kreativa yrkesgrupp...

En sak jag funderat över ett tag är att samhället utanför skolan och särskilt de utanför den moderna skolutvecklingskulturen inte alls känner till att de lärare och rektorer som leder utvecklingsprocesserna ute i skolsverige förmodligen och med hög sannolikhet är några av världens mest kreativa människor. 

Den traditionella synen på var kreativitet hittas är att det återfinns i de s.k "kreativa yrkena" som exempelvis kulturbranschen och naturligtvis design-, formgivning-, film-, musik- och reklambranschen. Det är bara det att folk i allmänhet tyvärr inte förstår det verkligt självklara, nämligen att:

1) moderna lärare i sanning tillhör de kreativa yrkena
2) det till stor del är våra lärares förtjänst att de kreativa branscherna världen över överhuvudtaget har tillgång till världens mest kreativa och kompetenta människor

Om nu Sverige är ett av de mest kreativa länderna, vilket flera oberoende undersökningar världen över understryker, så är det naturligtvis så att det sannolikt beror på att svensk skola bidragit stort till att utveckla dessa kompetenser. Förvisso kanske inte alltid medvetet, men trots det så har arbetsmetoder och förhållningssätt starkt bidragit.

Reser man ut i världen och möter lärare som tillhör de olika ländernas frontlinje skolutvecklingsmässigt inser man ganska snabbt  att de moderna skolutvecklingsmänniskor vi har här i Sverige inte bara är överlägset nytänkande, framtidsorienterade och kreativa.  Utan när vi landar i att läraryrket tillhör de "kreativa yrkena" så är plötsligt svenska lärare samtidigt


världens mest kreativa yrkesmänniskor.  

Och det oavsett bransch. Se upp reklambranschen, nu kommer svenska lärare. På gott och ont...

Det betyder dock inte att man generaliserande kan hävda att alla Sveriges lärare är världens mest kreativa människor, MEN däremot att vi kan dra nytta av de moderna skolutvecklarnas kraft och låta de som fastnat i den svenska skolhistorien inspireras av dessa fantastiska personligheter. (Kanske kan ett trettiotal av dem ta tjänst som sakkunniga på utbildningsdepartementet?) Förr skedde huvuddelen av skolutvecklingen av universitetens forskare, men nu minst lika ofta av kreativa pedagoger som passionerat lever i en ständigt föränderlig värld.

På Facebook kryllar det av dessa kreativa människor och på Twitter likaså. Ge er in där och inspireras och följ med i rörelsen så svenska elever rustas ännu mer för den moderna världen.


3 comments:

Karin Aaseby said...

Jag tror att du har så rätt Fredrik! Det krävs dock att systemet också gynnar dessa personer! Jag är orolig över att kompetenser som kreativitet, samarbete, kommunikation och nytänkande i så liten del genomsyrar kunskapskraven i skolan.

Forever young said...

Om man inte är kreativ så överlever man inte i svensk skola idag. Det finns inga pengar till något så du måste vara uppfinningsrik så eleverna ändå når målen.

Karin Aaseby said...

True true, nöden är uppfinningarnas moder :)