Thursday, September 06, 2012

Smart Schools i Sydkorea, Svt2 måndag....

På måndag sänder Svt2 ett reportage om skolutveckling i Sydkorea, det är Vetenskapens Värld som producerat ett unikt program. Jag har inte sett det men fått delar beskrivna för mig. Det låter verkligen intressant, särskilt eftersom jag själv besökt ett antal skolor i både Kina och Singapore och där sett utvecklingen med egna ögon. Skolsystemet transformeras på ett sätt vi har svårt att förstå hur det går till. För det går snabbt. Mycket beror förstås på att samhället är mer auktoritärt styrt såklart och de är vana vid att genomföra saker som bestäms, nästan oavsett vad det handlar om. När de väl bestämmer sig så händer det saker. 

I Sydkorea kallas de nya elitinriktade skolorna Smart Schools och de präglas i hög grad av ambitionen att skapa en skola för samtiden och framtiden. En viktig del är tillgången till teknik, den är lätt att köpa. Mer svårköpt är naturligtvis pedagogisk utveckling, för den sitter oftast rotad i våra olika "kulturer". I Sydkorea och andra Asiatiska länder vill man snabbt bort från renodlad "förmedlingspedagogik" (katederundervisning) och istället gå mot kollaborerativt lärande, samarbete osv för att bland annat stimulera utveckling av kreativitet. I detta arbete lägger man mycket fokus på modern forskning kring lärande. man vill snabbt sätta teser om det moderna lärande rätt in i verkstaden. Klokt eller oklokt, jag vet inte. Men ofta är göra bättre än inte göra och korrigera efter vägen.

Vi som lever i en väl utvecklad demokrati sitter samtidigt häruppe i norr och resonerar på allvar om vi ska stanna kvar där vi är eller till och med backa tillbaks ännu mer in katederpedagogiken. Och detta när vi har så otroligt goda förutsättningar att ta täten i världen på pedagogiskt område, mycket just på grund av vår långtgående demokrati.

Stora delar av den svenska lärarkåren är nämligen, hävdar jag, i särklass vassast och modernast i hela världen. Det betyder att våra förutsättningar för skolutveckling är bättre än många andra länders.

Men Sydkorea, och övriga Asien, satsar hårt på att skapa bilden är världens modernaste skola. Drivkraften är deras nyvunna förståelse (kanske mentala frigörelse) för hur viktigt det är med både grundkunskaper och att samtidigt utvecklande av de mjukare kompetenserna som bland annat kreativ förmåga, samarbetsförmåga, kritiskt tänkande etc. Även om dessa länder utvecklats ur en mer auktoritär kulturhistoria (ofta diktaturer) kommer det inte dröja länge innan de knäckt koderna för hur man gör skola modernt i samklang med både forskning och lärande, lärmiljöer och teknik utifrån det globala samhällets utveckling. Det har gått imponerande snabbt bara de sista tre åren skulle jag vilja säga.

Jag tror inte ni ska missa det här programmet som sänds måndag 10 sep kl 20.00 Svt2. Här är beskrivningen av programmet:

Tolvåriga Haen i Sydkorea pluggar från halvsex varje morgon och kommer hem från kvällskurserna vid midnatt. Det är hon inte ensam om så inte undra på att Sydkorea har världens bästa skolresultat. Nu börjar allt fler ifrågasätta utbildningshysterin. Men samtidigt börjar ny teknik komma in i de koreanska klassrummen som gör barnen både mer delaktiga och kreativa. Det finns forskning på vad som är de bästa studiemetoderna - men frågan är hur bra den svenska skolan är på att fånga upp de rönen. Programledare: Victoria Dyring.

Jag tänker i vart fall kolla.

No comments: