Monday, September 03, 2012

"Bloggers Corner", skoltwittrare och idéspridare

Ju längre in i den digitala kommunikationen som skolutvecklande lärare, förskollärare och rektorer kliver ju fler intressanta bloggare och twittrare tycks dyka upp. Vi är nu riktigt många sociala skolutvecklare som brinner för att barn ska bli bättre förberedda för livets olika prövningar.

En del är kritiska över detta bloggande och twittrande, och menar att det inte leder till något konstruktivt. Att det bara tar tid från annat. Inget kan vara mer fel. De negativa synpunkterna har dock en gemensam nämnare, de är själva inte en del av utvecklingen.

Eftersom bloggandet och tweetandet är en del i kommunikationen skolutvecklare emellan så är det också en lärprocess, för alla inblandande. De som skriver processar med sig själva och andra, de som läser och diskuterar för tankarna vidare och de som bara läser blir inspirerade. Visst finns också kritiska debattörer därute, och en del rätt ohyfsade och ibland till och med i undantagsfall personkränkande, men de har också plats i en demokratisk process. Alla får plats. De negativa okonstruktiva krafterna brukar spela ut sin roll över tid. De bygger personliga varumärken som blir självmarkerande. Den positiva kraften i skolutvecklingen har i allmänhet inget till övers för de negativa krafterna över tid. De flesta tröttnar helt enkelt på att följa dem pga deras trista enkelspårighet. Men man ska dock komma ihåg att kritiska röster också har sin plats, så att de kritiska rösterna blir hörda och dess tankar behandlade. Det är ofta det som skiljer vår nutid från dåtid, förr kunde ett fåtal bakåtsträvare styra och hindra den stora massan. Nu med större transparans och friare utrymmen för idéer skapas färre trösklar och barriärer.

Det i särklass mesta som skrivs och diskuteras därute är enbart fokuserat på att sprida nya idéer och fart på skolutvecklingen.

Det är många gånger fantastiskt att följa bloggvärlden och det är helt klart så att de sociala mediernas skolutvecklare har betydande påverkan på skolans utveckling. 

Därför tänker SETT2013 starta Bloggers Corner där vi ska försöka hitta Skandinaviens mest intressanta bloggare, med andra ord bloggare från Danmark, Norge, Sverige och Finland.

I varje Skandinaviskt land finns det fantastiska idéskapare som borde nå längre ut med sina tankar kring skolutveckling.

I mässhallen bygger vi därför ett särskilt inrättat och designat område där Du kan träffa Skandinaviens mest intressanta bloggare och diskutera med dem. Kanske också inspirera dem till att skriva något du föreslår eller har att berätta. På det sättet kan fler nås av fler idéer och därmed ta ytterligare steg i sina arbeten med att modernisera den svenska skolan.

SETT2013 tar mer än gärna emot tips på skolutvecklande bloggare, gå in och tipsa på:

http://www.facebook.com/settdagarna


No comments: