Wednesday, March 09, 2011

Världen utanför pockar på...

Jag är nu i slutskedet av resorna jag gjort de senaste åren, just nu är jag i Singapore och på Söndag avslutar jag med besök i England. Intrycken efter det jag stött på i Sverige, NYC, Los Angeles och Singapore tillsammans med de tidigare två resorna till Kina är många och de har nog förändrat mig lite tror jag. Tanken är att dela med mig av dem på olika sätt. Dels blir det en bok, som ni kanske känner till vid det här laget, men det blir förstås också nytt innehåll i mina föredrag.

Jag kommer också att intensifiera mina inlägg här på bloggen, med aktuella anekdoter och kopplingar till vad som sker på skol-,kunskaps-,kompetens-,arbetslivs- och kreativitetsområdet...m.m...

Ska man summera det hela har jag efter mina resor blivit än mer övertygad om att vi i Sverige tappat all sans kring skolpolitik och gör klokast i att byta inriktning snarast, städa upp i de unkna resonemang som ligger och dräller samt fokusera på lärandets förutsättningar för en modern tid.

Att vi blivit "Fat And Happy" råder det för mig numera inga som helst tveksamheter kring ....

MEN om vi nu fattar kloka beslut så kan vi ganska snabbt bli världens epicentrum gällande lärande, för vi har de förutsättningar som krävs....definitivt !!! Det finns många rörelser ute i Skolsverige och det är dags att koppla på GÖRA-biten nu och koppla ned SNACKET....

Hälsningar från Singapore

-- Post From a surfplatta...

1 comment:

Jonaz Björk said...

Jajjamen, dags att göra. Och jag är mer än övertygad om att viljan finns i Skolsverige, jag VET att den finns. Nu handlar det om att skapa förutsättningarna, eller snarare, identifiera förutsättningarna som faktiskt redan finns!