Tuesday, March 29, 2011

Framtidskompetenser på Kommunal Skolriksdag

Idag presenterade vi Framtidskompetenser på SKLs Kommunala Skolriksdag. Ida Karlberg modererade en panel som diskuterade de framtida globala utmaningarna, vad vi behöver ge barn för förberedelser för livet och hur skola/arbetsliv behöver skapa förutsättningar tillsammans. Panelen bestod av Jan Hylén (Framtidskompetenser & Metamatrix), Lina Thomsgård (Rättviseförmedlingen) , Golnaz Hashemzadeh (Entreprenör), Jens Jording (Skolutvecklare Staffanstorp) och Jolanda van Roijen (IBM).

Projektet blev väl mottaget av de 1700 skolchefer, rektorer och skolpolitiker som var där. Många gav oss feedback på innehållet i diskussionen och om Framtidskompetenser generellt och det var enkom i positiva ordalag. Ja inte alla förstås, det finns alltid några som blir provocerade. Oftast handlar det om dem som vill bevara det gamla och som i någon mening vill motverka just förnyelse. Som tur är så är de i minoritet.

Efter föreställningen kom två mycket arga damer fram till scenkanten och skällde på mig eftersom jag inte förstått poängen med en "kateder" och den "gamla skolan". Bakgrunden var den att jag vädrade en fundering kring om det verkligen är en lösning på Sveriges globala utmaning att fler lärare ställs bakom katedern och i huvudsak återgår till förmedlingspedagogik. En fråga som flyter runt i debatten och som jag verkligen inte förstår. Händelsen där vid scenkanten sätter fingret på hur känslig frågan om "förändring" i svensk skola kan vara.

Alla vill inte se skolan som något annat än vad den alltid har varit, och det ska man nog ha respekt för tror jag. Vi tillhör alla det vi kallar skolutveckling...


No comments: