Monday, January 03, 2011

Kina-Besök-Kina

I sommar är det tänkt att ett utbytesprojekt mellan Shanghai och Sverige skall ske. Det är ca 20 Kinesiska elever i 12 årsåldern kommer till Sverige för att träffa Svenska elever. Med dem kommer även ett antal föräldrar och lärare. Detta är ett led i min ambition att bidra med "Omvärldsbevakning" och "Trendspaning" för Svensk skola. Projektet ligger under "Rektorsakademien" och görs i samarbete med några Kinesiska vänner i här i Sverige Förhoppningen är att vi alla kan lära av varandra på var sin sida av planeten. det är med våra unga som framtidens hopp finns att finna.

Vi letar just nu en skola i Stockholmsområdet och en i Göteborgsområdet som kan tänka sig att ta emot dessa elever i sin skola och etablera relationer mellan barnen.

Det är det som är det primära, dvs att de unga möter varandra. Det behövs inga särskilda förberedelser mer än att de träffas och kanske skapar något tillsammans. Det hela handlar om ett besök under några timmar en dag, kanske med en gemensam lunch. Datum är inte riktigt satt, men det kommer att ske i juni månad. Eftersom det rör sig om ett mindre antal barn, 15-20 så borde det kunna gå att anordna även om det sker under en dag på sommarlovet.

Uppsidan för våra svenska barn är ju att få träffa barn från en kultur de sällan annars möter.

Tanken med detta försök är att långsiktigt etablera ett förhållandevis omfattande utbyte, det finns väldigt många skolor i Shanghai och övriga Kina som mer än gärna bygger framtid ihop med Svenska elever.

Norden har plötsligt blivit intressant för många Kinesiska föräldrar att låta sina barn besöka. Utbyte med andra länder har länge varit viktigt del för hitta ny input och insikter för att bättre förstå världen.

Och ur vårt perspektiv här i Sverige så har jag länge levt med övertygelsen om att det är först i det fysiska mötet, föregånget av det digitala, som förståelsen uppstår och de verkliga idéerna och drivkrafterna skapas. Kinas intåg i världsekonomin låter oss förstå att Kina verkligen påverkar vår allas värld idag och det kan vara en god ide att lära sig mer om den delen av världen, inte minst för eleverna. Deras arbetsmarknad är ju mer att betrakta som global idag än då vi som är föräldrar växte upp.

Tanken är också att försöka hitta former där de svenska eleverna som träffar de kinesiska också får möjligheten att besöka Shanghai. Diskussioner kring detta pågår just nu.

Ni som jobbar som lärare, rektor på en skola, kanske i år 4-6, som tycker detta kunde vara intressant. Ni som är föräldrar kanske också skulle kunna se detta som ett intressant föräldraprojekt. Att knyta kontakt med Kinesiska föräldrar kan vara nog så intressant.

Hör av er om ni har intresse. Främst med fokus på denna sommar men även inför framtida projekt under 2011/2012. Jag skulle gissa att vi behöver ca 50 skolor under en inte alltför avlägsen tid. Jag tror det finns mycket att vinna på att vara först i detta.

Välkomna in i Globaliseringen med Er skola !

3 comments:

Anonymous said...

Hej Fredrik!
Vibyskolan i Sollentuna har kinesiska som ett av språkvalen för elever fr o m årskurs 6. Vi har just etablerat kontakt med en skola i Peking som vi kommer att ha utbyte med i årskurs 8. Vi tar gärna emot studiebesök från barn i yngre åldrar! Hör av dig!
kristina.haponen@vibyskolan.se

Anonymous said...

Hej Fredrik!
Jag är rektor för en F-5-skola i Gnesta och vi är väldigt intresserade av att ha ett utbyte med kinesiska barn, dock ej i juni då vi bygger om vår skola och bara har en byggarbetsplats att visa upp :) Framöver är vi dock intresserade! Du får kontakt med mig på marie-louise.ramevik@gnesta.se

Lev väl!

Marie-Louise Ramevik
Dansutskolan Gnesta

Tove said...

Hej Fredrik!
Vi är mkt intresserade av att vara med men vår 6-9 skola ligger i Malmö. Någon chans? Vi har också barn i år 6 och 7 som läser kinesiska/mandarin.

Hör gärna av dig till:
tove.moller@sveaskolan.nu

Försökte finna dig i London men gick bet!

Vänliga hälsningar
Tove Möller
Sveaskolan.nu