Monday, October 18, 2010

Framtidskompetenser och Svt:s "dokument inifrån"

I går (måndag 16/10) sändes ett mycket intressant program om den omställning som välutvecklade länder, som Sverige, står inför. Omställning från produktion till kunskaps- och tjänstesamhälle i en värld där allt mindre tung industri kommer sysselsätta människor. Sedan lång tid tillbaka (de senaste 10-20 åren) har allt färre sysselsatts i tung produktionsindustri och allt fler blivit sysselsatta i kunskapsintensiva företag. Den tyngre industriproduktionen har i mångt och mycket flyttat till Asien, däribland Kina. Detta är bara början på en stor och kännbar omställning för oss som vant oss vid en hög levnadsstandard. För att kunna behålla den så måste vi helt enkelt snabbt "ställa om" i arbetslivet. Det innebär naturligtvis också, även om det inte tas upp så mycket i programmet, att även vårt utbildningssystem måste "ställas om". Ett mycket intressant program där bland annat Victor Norman som är professor vid Norska Handelshögskola vittnar om vad som krävs.

"De stora vinnarna i globaliseringen är de som klarar omställningen först"

En till synes liten och självklar formulering men som vid närmare eftertanke betyder oerhört mycket. Se programmet här på SvtPlay.

Programmet bekräftar det faktum att Asien kommer att påverka oss mycket här i Västeuropa, och att mycket hänger på hur vi nu fokuserar på "framtidens kompetenser". Vi ska inte vara rädda för länder som Kina och Indien, som Victor Norman säger, vi ska vara rädda för oss själva...eller vår förmåga att ställa om.

Så det handlar alltså i stor utsträckning om att Tänka Om....och givetvis så är det inte minst viktigt i skolan. Att tänka om eller "ställa om" snabbt då det behövs är basen i att utvecklas i samklang med utvecklingen runt om. Ibland är det smärtsamt till en början, men nödvändigt.

Därför har vi nu precis dragit igång ett arbete som tar fokus på just frågan om "framtidens kompetenser". Det nya nationella och ambitiösa projektet heter just kort och gott Framtidskompetenser. Och inom en kort kommer ni kunna följa projektet, som ägs och drivs av Rektorsakademien i samarbete med Jan Hylén Metamatrix, på hemsidan www.framtidskompetenser.se (ej uppe ännu).

Men se först och främst Svt:s "Dokument inifrån"...

2 comments:

Linda Linder said...

SÅ oerhört viktigt att börja tänka kring vad det är för kompetenser som behövs i samhället framöver. Vi måste börja se det stora perspektivet och förstå att det vi gör idag ska klinga ut i framtiden. Vi får inte vara rädda för det nya, det outforskade, det som vi med våra elever måste erövra och göra till vårt eget. Vi som arbetar med det livslånga lärandet måste inse att vi gör just detta. Vi måste vara nära knutna till samhllet och inte lära OM det utan I det. Vad behöver våra elever, vilka komptenser blir värdefulla och hur erövrar vi dessa? Ser fram emot att följa er!

Vill du läsa om de yngsta barnens utforskande, välkommen till Pedagogiska Kullerbyttan

www.pedagogikframtid.blogspot.com

Fredrik Svensson said...

Läser den då och då :-)