Wednesday, December 16, 2009

Trygghet, TV4 och skolan

Strax Kvällsöppet på TV4 om mobbing i skolan. Bra att det lyfts igen, och denna gången tycks frågor ställas runt ansvarsfrågan på ett bredare sätt. Vem bär ansvar? En retoriskt ställd fråga kan jag kanske tycka, eftersom svaret alltid helt korrekt blir "de vuxna".

Om man skall hårddra det hela så är mobbingen, som för all del har psykologiska komplexa orsaker, en konsekvens av bristande ledarskap, engagemang, omtanke och förhållningssätt. Likabehandlingsplaner talas det mycket om, och det är ju självklart att det skall finnas.

Men planer gör sällan jobbet, det behövs en individuell plan inne i skallen på alla som jobbar med och finns runt barn och unga. Det är där vi skapar framtid och lösning.

Jag är rätt säker på att om vi i skolan tillsammans med kommunen och samhället i övrigt verkligen tog oss själva i kragen och gemensamt bidrog med allt vi har så skulle vi minska mobbingens konsekvenser och samtidigt självklart också öka måluppfyllelsen, dvs lärandet. Lärande kräver trygghet. Trygga människor lär helt enkelt bättre. Men framförallt:

Trygga människor begår sällan självmord.


Fram tills att vi verkligen tar detta ansvar och bryr oss om alla unga och möter dem på ett pedagogiskt omtänksamt och äkta sätt kommer vi inte se någon lösning, särskilt inte nu när den repressiva tonen i skollagens ökar.

Se TV4s Kvällsöppet.

No comments: