Friday, December 18, 2009

Saab, Fat and Happy och nya skollagen

Då har den moderna strukturomvandlingen i Svensk industri fått sin första likmask. SAAB läggs ned. "Inte så oväntat", som anställda uttryckte det i Aktuellt ikväll. Nej inte särskilt faktiskt. Och nu står vi där, mitt i en global förändring och tydligen helt oförberedda.

– Nu måste vi gå vidare, säger John Smith, vice vd för General Motors, vid en presskonferens i Detroit.
Aftonbladet 2009-12-18

Man kan alltid göra mer..., säger Maud Olofsson i Aktuellt. Jo du...eller hur....?

Jag skulle vilja säg att vi kunde ha gjort mycket mer för 20 år sedan, när vi såg att världen var på väg mot ett högkommunikativt samhälle med ökande global konkurrens. Vi borde då statsat ännu mer på en skola som riktade in sig på nytänkande och kraetiva färdigheter för eleverna. Färdigheter som nu skulle komma väl till pass.

Den som nu inte agerar för att utveckla svensk grundkompetens och framförallt kreativitet gör ett stort misstag och jag ser med oro fram emot svensk skolas utveckling i och med återregleringen av svensk skola och jag förvånas över att pedagoger landet runt inte reser sig och styr skolpolitiken mot mer konstruktiva riktningar.

För det här vi nu ser i strukturomvandlingens tecken är tydliga tecken på "Fat and happy" och att vi måste nu se framåt. Men skolpolitiken ser egendomligt nog snarare bakåt. "En katastrof" som Alexander Nilsson skulle sagt i "Kniven mot strupen" i TV3 då han hjälper konkursmässiga restauranger vända sin negativa trend genom kreativt tänkande. Vi borde ha fler Alexander i fler branscher. Människor som ser hur man skall göra, tänker kreativt och hjälper till att förändra.

Jag skulle önska att skolpolitikerna i nationell nivå för en gång skull stannade upp, lyssnade in vad som händer och börjar tänka i framåtskridande termer. Se framåt ! Försök själva att vara lite kreativa....om det nu inte är för mycket begärt menar jag?!

TÄNK OM !

Skolan är samhällets viktigaste investering och vår avgörande konkurrensfaktor.

1 comment:

anne-marie said...

Vi måste tänka att vi är globalister, ingår i något större och detta är inte det bakåtsträvande som gör att vi själva förminskas och marginaliseras. Skolan är inte längre en framtidsplats... men bör göras till en sådan. Det krävs fler tänk om, och det krävs en ständig reflektion kring vad det är vi gör här och nu och hur det kan se ut inför framtiden. Har vi några andra möjligheter än detta? Pedagoger har av tradition, 1900talets läskampanj, tagit parti för sina ungar och deras förmågor, och talat om detta för de som beslutar... men något har gjort att lärare tystnat. Det är inte så bra. A-M