Saturday, August 27, 2005

Kd borde ha partiuniform

Skolan är inne i en kris, det råder det inget större tvivel om. 25% når inte målen och var tredje blir kränkt. Målet bör vara att få bort kränkningarna samt att få alla elever i svensk skola att nå målen. Men då måste vi bort från de naiva och enkla populistiska diskussionerna.

Skoluniform är en sådan eftersom det inte finns några som helst belägg för att skoluniform skulle minska problemen med mobbing, sexism och objektifiering. Att det skulle vara skoluniformen som är lösningen på problemen i skolan är att sticka huvudet i sanden likt den smått korkade strutsen, ett djur som inte heller kan flyga. Finns mobbing inom försvarsmakten, idrottsrörelsen, på systemet, på Statoil, på MacDonalds, inom flygvärdinnorna på SAS, på SIBA, inom Polisen etc ? Ja och de har alla uniformer. Jag är säker på att man kränker varandra inom Kd också, varför inte ta fram en Kristdemokrat Uniform. Det kunde ju vara jeans och en trevlig collegetröja med Kd:s varumärke på bröstet.

Nej kränkningar, mobbing och andra negativa beteenden löses genom att vi bryr oss, stöttar och finns där som vuxna. Många barn i Sverige lever i trasiga familjer där det inte är ovanligt med våld innanför hemmets fyra väggar. Kanske misshandlas elevers mammor/pappor nu medan barnet ser på, eller så kanske det är knarkfesten i vardagsrummet varje kväll som får barnet att låsa in sig och gömma sig under huvudkudden av skräck. Att med sådana hemförhållanden bli opåverkad är nog för mycket begärt och sannolikheten att tonåringens beteende syns i skolan i skepnad av orolighet, "se mig agerande" och till och med mobbande av andra borde inte vara så svårt att förstå. Dessa tonåringar behöver en vuxen att se upp till och som kan få värderingarna att utvecklas åt rätt håll. Det behövs inte vuxna som med attityden "sitt ner och håll käften", "du stör så därför är du mindre värd", "det är möjligt att vi har demokrati i Sverige men i mitt klassrum är det diktatur som gäller". Nu är det som tur är detta inte är en naturlig attityd bland svenska lärare, men det förekommer. Däremot räcker det med att några få för att förstöra för många.

No comments: