Friday, August 26, 2005

Entreprenörer, Skola & Globalisering

Vi måste öka entreprenörsandan i Sverige ! Den kan vi ha otroligt mycket nytta av. Dels kan vi få nya arbeten genom att fler ungdomar kan starta egna företag och stå på sina egna ben. Dels kan skapa riktigt socialt entreprenörskap som förbättrar vårt sociala skyddsnät som alltjämt tycks krackelera för varje år som går. Entreprenörskap är ett positivt laddat ord, till skillnad från utslagning, allienation, sgregering, äldrevanvård, fattigdom och bidragsberoende. Det finns miljoner andra negativa ord, men entreprenörskap är positivt. Entreprenörskap är att vilja åstadkomma något och verkligen få det att hända, inte bara snacka om det. Entreprenörskap är att verkligen brinna för ideer och strunta i vad jantelagen kraxar. Entreprenörskap är inte i sig att från en funnen krona skapa 10 miljoner. Det kan vara en konsekvens, men entreprenörskap är en tro på att allt är möjligt och att alla kan och spelar roll.

Skolan behöver fler entreprenörer som kan skapa framtidstro och det där positiva som ligger i ordet entreprenör. Det där positiva som säger att "Ja för fan, det provar vi !". Det där positiva som sätter ut färdriktningen så att man kan börja analysera möjligheterna istället för att starta med att finna hinder, svårigheter, omöjligheter, osäkerheter. Skolan behöver precis ett sånt här tänkande.

Eleverna måste förberedas för ett samhälle som alltjämt kommer öka sin globalisering. Globaliseringen har ju tagit fart de senaste 15 åren genom bland annat Internet. Det är inget nytt med kommunikation mellan länder, det nya är att det går snabbare och att det blir fler aktörer i alla processer. Konkurrensen blir stenhård ! Kunskapsövertaget i vår del av världen försvinner snart när kineser och indier kan lika mycket som vi. De har byggt upp något på 15 år som tagit oss århundraden att lära oss. Deras utvecklingstakt accelerar och vår har stannat. Vi märker det inte ens. Kostnaden för deras tjänster är låga och våra höga. Vi förlorar. Kolla Fredrik Härens www.intresting.org Läs hans böcker !

Företagarna (medlemsorganisation för företagare) med Gunvor Engström i spetsen står för entreprenörskap och har förstått att skolan är en viktig barnkammare för entreprenörer, eller en plats där framtidstro kan skapas.

Bra Hären ! Bra Gunvor !

:-)

No comments: