Wednesday, November 16, 2011

Ni får en varning för ni sitter och leker....

Vad ska skolan syfta till?

Ska den skapa medgörliga medborgare som lär sig att inordna sig och ha respekt för auktoritära hierarkier?
Ska den utveckla unga människor till kreativa, trygga och frimodiga samhällsdeltagare och påverkare?


Efter att ha sett Skolfront (UR) om ordning där bland annat Engelska skolan medverkar som exempel på en skola med ordning, disciplin och regler kring det mesta så slår det mig att skolan i fråga inte kan ha läst varken läroplaner eller skollag särskilt mycket.

För om man gör det och samtidigt tar demokratibegreppet och värdegrundsfrågorna på allvar och sätter dem i ett större lärsammanhang så inser man att "ordning och reda" - fanatiker, som Barbra Bergström som byggt Engelska skolan, faktiskt inte förstått uppdraget. Men det har hon nog, det här tror jag handlar om något annat.

Hon arbetar helt enkelt med marknadsföring. Framgångsrik marknadsföring.

Det fria skolvalet öppnar väg för olika friskolor att utveckla egna strategier för att locka föräldrar att välja en specifik skola. Detta är i 99 fall av 100 något bra, utan tvekan. Utan det blir det naturligtvis omöjligt att veta vad man väljer. En av Engelska skolans "Unique Selling Points" är disciplin, maktcentrering, hotfullt klimat samt ordning och reda. Reglerna fungerar som produkter som var för sig effektivt stärker varumärket Engelska skolan.

I produkten finns också andra mervärden som stärker produkten ännu mer. Om man bryter mot en regel, eller gör något olämpligt, tre gånger så får man en varning. Det finns alltså regler och utrymme för en viss godtycklighet för vad som kan inrymmas i olämplighetens namn, förmodligen beroende på vilken lärare det rör sig om. Upprepas brottet tre gånger så får man kvarsittning. På kvarsittningen får man skriva 100 gånger på ett papper

"I WILL NOT BE IN DETENTION AGAIN".

Som eleven i programmet säger "Efter det vill man inte komma tillbaka till kvarsittning igen". Det är uppenbart att produkten man säljer är en skola som bygger på att få eleverna att förstå att kulturen ska präglas av rädsla att göra fel, inte att försöka få alla att förstå innehållet i den värdegrund som finns angiven i lagen. Barbras skolor fokuserar på "disciplin" säger hon, för alternativet är "anarki"....och hur hon får ihop det fattar inte jag. Men det låter bra och föräldrar som gillar det som de hör henne säga anmäler sina barn direkt. Utan att ges chansen att förstå dess konsekvenser.

I den här skolan ser man inte lek och fantasi som ett medel för lärande, utan istället som ett hinder för densamma. I programmet utdelar en lärare en varning till två elever som fipplar med nåt vid datorn.

- Ni får en varning för ni sitter och leker....

De tioåriga barnen råkar alltså leka en kort stund och får direkt en varning, och skulle de leka tre gånger till får de kvarsittning där de antagligen får skriva "I will never play again in school". Leken som är ett nödvändigt redskap för att utveckla kreativitet och ideskapande. Leken som från tiden då barnet var litet fungerande som lärredskap har nu blivit ett regelbrott som kan ge kännbara konsekvenser.

På detta sätt fungerar reglerna och konsekvenserna på Engelska skolan som hotfulla upplevelser och succesivt har man lärt barnen att foga sig och att lyda, och när de förstår spelet så verkar klimatet på ytan vara fint. Men under ytan bubblar det förmodligen och det där bubblet ska också väck. Och detta sker genom manande hotfulla blickar från ovan i Barbras ledarskapsfilosofi.

Men ingen vettig människa kan ta Barbra på allvar när hon säger att "jag råder inte mina lärare att de ska ta i en elev...det räcker ofta med att titta på vederbörande...så vet dom nu ska jag sluta... att en vuxen människa har sett dem"... Barbras filosofi är måhända utmejslad med goda ambitioner, det tror jag nog. Men har hon verkligen funderat över att hon kanske samtidigt riskerar att, som i exemplet ovan, fostra "ögontjänare" med ett polerat yttre men konfliktsfyllt inre. Och hur rimmar det i så fall med framtidens kompetenser?

Så vad ska nu skolan, bland annat, syfta till då?

Ska den skapa medgörliga medborgare som lär sig att inordna sig och ha respekt för auktoritära hierarkier?
Ska den utveckla unga människor till kreativa, trygga och frimodiga samhällsdeltagare och påverkare?

Nej Barbra det är dags för dig att ta dig en funderare och TÄNKA OM. fast å andra sidan fungerar hennes marknadsföring, och det är väl det som är hela tanken med hennes affärsidé.

2 comments:

Anonymous said...

Dessutom lever damen ifråga ett gott liv på sin ranch i USA och pengarna rullar in. Glöm inte att det går 32 elever ivarje klass. Gånga det medskolpengen.Jam,jam fett med deg.

Anonymous said...

Jag har mitt barn i engelska skolan och är nöjd med hur skolan fungerar. Ordningen och redan gör att skolan fungerar att lektioner kan genomföras utan att domineras av stök. Att mitt barn känner sig trygg i skolmiljön och inte är rädd för våld. Att skolan sätter gränser för oacceptabelt uppförande och inte tvingar offer för mobbning att flytta. Kreativt lärande uppstår inte ur kaos rädsla och oro. Lärande fungerar när man som elev är trygg och kan fokusera på vad skolan är till för. Att lära ut kunskap. /Björn