Tuesday, November 22, 2011

Förinbjudan till "kostnadsfri pilot" av modern Rektorsutbildning

Vill du vara med om något helt nytt som rektor eller känner du nån rektor som skulle ha intresse och vilja att vara med oss på en spännande resa? Nu har vi nämligen äntligen innehållet i den nya rektorsutbildningens pilot på plats och vi kan konstatera att det blir en väldigt spännande och unik "3-dagarsutbildning" som vi nu söker intresserade rektorer för. Piloten genomförs 14-16 december i Hyper Islands lokaler vid Telefonplan i Stockholm. Den skarpa utbildning på två terminer startar sedan i vår.

Det kommer vara kostnadsfritt för dem som väljer att genomgå utbildningen, förutom resa och ev övernattning i det fall man reser in utifrån. Det får deltagarna stå för själva. I övrigt står vi för allt. Utbildningen är en s.k processutbildning som kommer ge deltagarna väldigt mycket ny input, spännande diskussioner och nya insikter kring både lärandet i sig men framförallt rektorskapet utifrån ett ledningsperspektiv.

Det man bör tänka på här är att det förutsätts att deltagarna genomgått den statliga rektorsutbildningen, när spelar ingen roll, och därför känner till och kan förhålla sig till de styrdokument som gäller för svensk skola. Detta är en modern praktiskt och processinriktad rektorssutbildning runt ledarskapet som syftar till att addera ytterligare värde till deltagande som rektorer.

Utbildningen genomförs i regi av Rektorsakademien Utveckling AB i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Hyper Island, Sveriges i särklass mest intressanta skola just nu. Vad få känner till är att Hyper Island sedan 90-talet tillhört huvudgrenen runt UGL, "Utveckling-Grupp-Ledare" (FIRO-baserat) som bland annat använts flitigt i olika sektorer av samhället. Därför har Hyper Island ledarskapsutveckling i sitt DNA. När vi nu kopplar ihop deras ledarskaps-DNA med Rektorsakademiens skol-DNA så finner vi en mycket intressant kombination.

Vi har arbetat fram innehållet för de tre dagarna tillsammans med Roger Sjögren som är "pedagogisk utvecklare" på Hyper Island och ledarutvecklaren Åsa Silfverberg, också på Hyper Island. Förutom Roger, Åsa och jag själv så har flera andra varit inblandade i idéprocessen, bland andra Hans Renman och Bodil Båvner på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som vi utvecklar denna minst sagt moderna rektorsbildning tillsammans med.

Det är väldigt viktigt att deltagande rektorer ser denna utbildning som en "pilot" för den långa utbildningen som startar till våren. Att de delar vi leder deltagarna igenom är "utsnitt" ur ett större sammanhang. Och tanken är att man som deltagare aktivt kan påverka innehållet i den skarpa. Som en del i kvalitetsarbetet.

Intresserade kan kontakta mig antingen här med kontaktuppgifter eller via mail: fredrik(a)rektorsakademien.se


No comments: