Thursday, January 30, 2014

Bör skolan förstatligas?

Vem som är huvudman för skolan diskuteras ganska flitigt nu för tiden. Därför tänkte jag  kolla med er som tittar in här om ni tycker att skolan bör förstatligas eller om det ska fortsätta som det är nu, dvs delat ansvar mellan både kommun/fristående huvudman och stat?


Bör skolan förstatligas?
Ja absolut
Nej absolut inte
Spelar ingen roll
free online polls

Tack för din medverkan!

2 comments:

Björn K Johansson said...

Utomordentligt intressant frågeställning men som frågeställningen är formulerad frågar du efter 2 saker i en fråga. 1) förstatligande av kommunala skolor?
2) avskaffa skolor med fristående huvudmän?

På fråga 1) skulle jag svara kanske. På 2) absolut inte.
Oavsett vilket behövs en stärkt kvalitetssäkring av betyg.

Mvh Björn

Fredrik Svensson said...

Intressant reflektion och i grunden tror jag i friskolespåret du riktar in dig på blir en nyckel. Blir förstatligande "fullt ut" en valfråga på allvar så kommer diskussionen, som ett brev på posten, om friskolans plats som huvudman i det bli högaktuell. Inget vet ju ännu vad ett förstatligande innehåller för argument i praktiken, ingen har ju målat bilden av vad man menar än att det var "bättre förr"..