Wednesday, January 29, 2014

Barack Obama vs Sveriges Utbildningsminister

Talet från Obama i natt innehöll lite intressanta vägval för amerikansk skola. Det är uppenbart att strategin att komma ordentligt på fötterna grundar sig i långsiktighet runt lärande som i sin tur skapar "the next thing" för landet. Det innebär att man i USA tar ett sig steg bortom vår politiska debatt som tillspetsat kretsar kring att stärka kunskapsperspektivet utan att sikta på vare sig kreativitet och uppfinningsrikedom för samtliga samhällssektorer. Det är väldigt tydligt nu att man i USA inte är nöjda med att ha tappat initiativet och positionen som världens ledande när det gäller kunskapsutvecklande. 

Bland annat har han fattat beslut om att 99% av landets samtliga skolor ska få tillgång till high speed internet genom samarbete med flera företag med spetskompetens inom olika områden, bland annat Microsoft, Apple och Google m.fl. Investeringarna är gigantiska, men de drabbar inte "med en enda dime" landets tunga lånesituation. Allt verkar fullfinansierat, vilket jag tror är viktigt ur perspektivet signalvärde. Det betyder att amerikansk skola nu på allvar börjar transformera sitt inre väsen, för att just återta positionen som det land andra länder ser upp till när det gäller skola, högre utbildning och forskning. Höga ambitioner och möjligen lite oklart HUR än så länge, men märk väl att han har tydliga:

Ambitioner 

Vårt försprång sedan några år här i Sverige när det gäller utveckling av en modern skola finns det som skolutvecklare och lokalpolitiker all anledning att bevaka eftersom statsmakterna här visar litet eller obefintligt intresse för frågan om transformering av skola in i en mer modern tid. Här låter vi utvecklingen tuffa på från regeringshåll och det finns inte en enda formulerad tydligt formulerad strategi på detta område.

Man hänvisar istället till andra reformarbeten som betyg tidigare och fler nationella prov. Kraftfulla reformer, absolut, men är de rätt pilriktning på dem? Det tvista de lärde om som bekant. Men den intressanta frågan är ändå: Var finns ambitionerna om en skola och ett lärande som går i takt med tiden och samhällsutvecklingen? Det som Obama inte bara pratar om, efter att ha insett att världen har förändrats och så lärandes förutsättningar, utan också avkräver action på.

 Om jag var utbildningsminister skulle jag snabbt som attan göra en pudel inom ett antal valda områden och besluta mig för att gå hela vägen ut. Läget är perfekt för det och utbildningsministern, som både är en klok och smart ska tilläggas, skulle snabbt bli hjälte i sociala medier som kommer beundra honom för sitt insiktsfulla och ödmjuka sätt han har att ändra sig. Sociala medier som även beflockas av hungriga journalister skulle förmodligen hylla honom. Det vore det mest kloka eftersom vekligheten annars har en tendens att bita en i baken om man inte ser upp. Särskilt som det nu är valår. Eller kanske kommer oppositionen vandra denna väg? Det kräver förstås ett politiskt mod, men jag menar dessa personer är ju valda av folket att leda ett land och inte en bostadsrättsförening.

(Inför valet 2006 bloggade jag och skrev en bok (Uppdrag Skola) där jag hade ett kapitel på temat löpsedlar om skolan som jag skulle vilja se. Kort därefter startades en kampanj med i stort sett samma löpsedelsbudskap. Vill man stjäla idéer även i år så säger jag bara varsågoda. De behöver inte heller denna gång källhänvisa.)

Vi får inte riskera att bli "fat and happy", för det är alltid en risk för det när det faktiskt går bra inom olika områden. Eller som Ante Runnquist sa häromsistens:

"Det verkar mer som att vi är "Fat And Unhappy" om vi ser till hur debatten påverkat professionen de senaste 10 åren. 

Och Ante har naturligtvis så rätt så rätt. Mediebilden är plågsam, även för mig. Man riskerar att sakta dras in beskrivningarna om man inte ser upp.

Hur som helst så var Obamas tal mycket intressant med tanke på vad som kommer vara avgörande framöver, nämligen att de som snabbt lär sig att lära nytt i sin kontext är också den som snabbt kan anpassa sig till rådande förutsättningar och snabba förändringar.

Och som avslutning: Svensk skola har de bästa förutsättningarna i världen att ta ledningen i detta med modernisering av skolan. Vi har lätt de bästa lärarna, styrdokumenten och ledarfilosofierna. Låt oss gå den smarta vägen och ge professionen det den förtjänar, nämligen tydliga visioner och support för modern skolutveckling från departementshåll.

//Fredrik

No comments: