Friday, December 09, 2011

Mötesplatsen för det moderna lärandet - SETT 2012

Skandinaviens största mässa/konferens om modernt lärande i skolan, SETT 2012, rullar vidare enligt plan och genomförs 25-26 april i Kistamässans lokaler. Ambitionen är att skapa en Skandinavisk mötesplats för det moderna lärandet, med fokus på pedagogiken och lärandet runt de digitala verktygen. SETT riktar sig till alla verksamma i skolan; lärare, specialpedagoger, bibliotikarier, rektorer, skolchefer och skolpolitiker m.fl.

Intressant & Innovativt
SETTs värdeord är Intressant och Innovativt, vilket betyder att vi kommer koncentrera oss på ett innehåll som är just intressant och innovativt. Så vi får en mötesplats där alla, oavsett hur mycket man kan om digitala verktyg och lärande, kan finna inspiration och kunna diskutera den samtida och framtida skolans inre och yttre arbete för att skapa ett lärande i samklang med samhällsutvecklingen. Man kan till och med komma helt oerfaren.

Huvudspåren
Det kommer finnas 4 aktivitetsspår, två för lärare och en för ledningsfrågor. Dessutom ett workshop- seminariesprogram vid sidan av som låter besökarna efter intresseområden förkovra sig i ännu mer på djupet.

Inspiratörer & talare
Vi har ett antal internationella talare på gång nu, och klar är Aron Solomon som startade det djupt innovativa Think Global School. Namn från Skandinavien som är klara just nu är Ann-Marie Körling lärare och skolutvecklare, Ida Karlberg Gidlund Framtidskompetenser, Kristina Alexandersson Webstjärnan & .SE, Hans Renman TÄNK OM, Paul Linde Learnit24, Stig Roland Rask skribent & krönikör, Jannie Jeppesen Rektor, Patrik Hernwall Dr i Pedagogik SU, Trine Juul Röttig, lärarutvecklare Danmark, Nils von Heine uTales.

Fler talare, seminarie- och workshopsledare och framförallt en hel del skolexempel kommer att dyka upp på www.settdagarna.se allt eftersom. Sidan är under utveckling just nu.

Utställningen
I utställningsdelen ställer de mest intressanta leverantörerna ut och vi planerar att bygga en modern lärmiljö som limmar mer med den nya pedagogiken och utifrån vad vi idag vet om miljöns betydelse för lärandet.
Vill man ställa ut och visa upp något så kan man kontakta Gital AL-ebeyawi, Gital.AL-Ebeyawi(a)kistamassan.com

Goda exempel skall prisas
Under SETT så kommer vi att lyfta upp några av Skandinaviens mest intressanta skolprojekt, skolor som vi tycker ska få ett erkännande som goda förebilder. Det kommer att finnas möjlighet att nominera skolor med intressanta projekt på SETTs hemsida från och med januari.

Skolsnack Live
Dessutom så kommer Skolsnack GarageTV att sända "live on camera" från SETT, vilket innebär att vi kommer kunna fånga in intressnta och innovativa personer till soffan för spännande samtal.

Bakom SETT ligger Kistamässan, Rektorsakademien Utveckling och Stockholm Stads Utbildningsförvaltning.

Ansvariga:

Konferensen: Fredrik Svensson, fredrik(a)rektorsakademien.se
Utställningen: Gital AL-ebeyawi Gital, AL-Ebeyawi(a)kistamassan.com

No comments: