Monday, December 19, 2011

Läraryrket är ett kreativt yrke

Det blir för mig allt tydligare att läraryrket är att betrakta som ett kreativt yrke. Lärare är kreatörer! Kreatörer av lärsituationer. Att skapa möjligheter för barn att lära i en värld där allt mer utanför skolan pockar på elevens uppmärksamhet är precis lika avancerat som att bryta igenom "bruset" i för en kreatör i tex spel- eller reklambranschen. Inte så att lärare stereotypt kan likställas med reklammänniskor, inte alls. Lärarens kontext är en helt annan.

Men för att hitta det där unika som stimulerar elevens nyfikenhet till att processa information till kunskap i vår förändringsstinna värld kräver faktiskt stor kreativ förmåga. Och med detta sagt kan det också vara på sin plats att döda en myt, det är inte så att de mest kreativa personerna jobbar i ensamhet på kammaren. De flesta riktigt bra idéerna som tagits fram historiskt har tagits fram i ett kolaborativt sammanhang (samarbete). Det är i samverkan med andra som det stora skapas. I likhet med Dewey´s syn på i vilket sammanhang det djupare lärandet uppstår. Kreativitet är nämligen i sig en lärprocess.

Därför slår jag ett slag för att vi måste inse att läraryrket är ett kreativt yrke.

Med den inställningen kan vi nämligen närma oss det väsentliga, nämligen att kommuner och fristående huvudmän som vill öka lärandet måste utveckla sina lärares förmåga att se sammanhang utifrån en ny verklighet. Men även övas i att skapa unika och nytänkande metoder för lärande. En bra början är att börja i det lilla och samla alla för att förstå:

1. Att världen inte längre ser ut som den gjorde tidigare, nya styrande förutsättningar i samhället gäller
2. Att det är viktigt att prioritera bort det som inte längre är relevant i skolans inre arbete, organisatoriskt och metodmässigt
3. Att tillföra alla lärare verktyg för att kunna tillgodogöra sig, kommunicera och aktivt använda Internet i lärandekontexten
4. Att det är viktigt att förstå kreativitetens bottenplatta, tex att allt startar med att använda fantasin som verktyg
5. Att kreativitet är en färdighet, inte i första hand en medfödd egenskap
6. Premiera och lyft fram de lärare som skapar nytt och sen sprida det nya till andra internt och externt

Förutsättningarna för detta i lärarkåren är, enligt den erfarenhet jag fått efter att ha mött över 25 000 lärare genom åren, helt enastående. Det är bara det att ingen lyft det. De flesta pratar om vikten av att vi gör elever kreativa, men det blir svårt om vi INTE lyfter oss i håret och inser att:

...lärare är erfarna kreatörer av lärsituationer...

...som nu behöver formalisera sin roll och utveckla den ännu mer. De lärare som väljer att gå denna väg kommer att forma framtidens skola. Ingen annan.

Detta kommer jag fokusera mycket på under 2012.

2 comments:

Triple bloggarn said...

Håller med dig, Synd att Björklund & co inte har fattat detta! För den nya skolan går sakta med säkert bakåt i tiden och snart är den tillbaka i 60 talet....All undervisning går mot stora klasser och bara kateder undervisning. Att vara kreatör pratas väldigt mycket och vackert om men det visas tydligt i de tilldelade resurser och möjligheter att det är inget viktigt.

szticks said...

Bra sagt! Om jag ska kunna utveckla mina elevers kreativitet, mod och nyfikenhet måste jag också utveckla dessa kompetenser i min egen självutvecklingsprocess. Hur ska mina elever kunna få ett entreprenöriellt förhållningssätt om inte jag utvecklar mitt eget?