Monday, July 04, 2011

Framtidskommission mycket bra i grunden, men....

Regeringen tillsätter en Framtidskommission som ska redovisa sitt arbete under 2013. Mycket bra grepp så klart, konstigt vore det väl annars?

"Kommissionen ska ledas av statsminister Fredrik Reinfeldt och presentera sina resultat senast i mars 2013. Arbetet ska fokusera på jämställdhet, integration, miljö, sociala orättvisor och hur Sverige ska hantera att befolkningen blir allt äldre."
Aftonbladet 2011-07-04

Utgångspunkten i detta är säkert analyserad på härsan och tvärsan av kompetent folk runt Reinfeldt, det betvivlar jag inte för ett ögonblick. Men hur kommer det sig att den kanske viktigaste framtidsfrågan inte ens nämns? I en alltmer kunskapsintensiv värld, präglad och buren av ultrakommunikation, så hamnar alltid skola och utbildning utanför de viktiga sammanhangen. Är det inte konstigt? Nä kanske är det inte det så konstigt när allt kommer omkring? Kanske är det i dagsläget istället helt naturligt och framtvingat nödvändigt för regeringen att lämna skolan utanför. I alla fall för en regering som inte är överens om skola, innerst inne, och där frågor runt skolans framtid lämnats till ett och samma parti. Ett parti med 7% röster dessutom.

Det vore bättre om skolan hittade en blocköverskridande samsyn.

Utan det blir ju framtidsfrågan onödigt, och farligt, komplicerad. En framtidskommision måste ju per definition fokusera på framtid och utveckling, antar jag. Dagens frammejslade politiska skoldebatt handlar ju istället allt oftare om att se bakåt. I en värld som samtidigt överallt ser framåt. Känns inte det läskigt så säg?

Många är aktörerna som präglar synen på utveckling i skolan. Lärarnas Riksförbund jobbar tex hårt för att "förstatliga skolan", det vill säga vrida klockan bakåt mot 80-70-60 tal. Och de driver även aktivt budskap som att "katederundervisning" naturligtvis borde vara idealet 2020. Katedern har blivit deras symbol för den lärarcentrerade skolan där förmedlingspedagogik härskade och eleverna skulle "göra fint och färdigt". Det handlar om ett effektivt retoriskt sätt att aktivt förhindra framtidsdiskussioner och istället koncentrera samtalet kring det gamla. Hur man samtidigt missat samhällsutvecklingen de senaste 20 åren är och förblir en gåta.


Skolministern menar vidare att moderna diskussioner om skolans kunskapssyn och metodik tillhör "flumskolan" och frågor som exempelvis "tillgänglighet till informationen på internet" för lärare och elever är inget han ligger sömnlös om nätterna över. Ivrigt påhejjad av Lärarnas Riksförbund som har för vana att ta skolministerns åsikter till media så fort det bjuds in.
Sägas bör i detta sammanhang att om nu någon tror att jag har en allmänt negativ inställning till fackföreniningar så är det inte alls så. Långt därifrån.

Så sammantaget kan man säga att det finns ganska många, och inte minst naturliga, förklaringar kring varför skolan inte får vara med i Reinfelds Framtidskommission.

Men snälla Fredrik Reinfeldt TÄNK OM i denna fråga, ta in skolan i din Framtidskommission. Den vill vara med !

För är det inte så, att du liksom jag, ligger alltmer sömnlös om nätterna på grund av att debatten om skolan börjar bli lätt påfrestande? Och är det inte så att ni ändå diskuterar att skolpolitiken ju borde vara mer framåtblickande där borta i era korridorer?

Eller har jag verkligen så fel?

Ps. Metta Fjelkner, du borde ringa Eva-Lis Sirén på Lärarförbundet. Hon kan nog lära dig hur du lägger mer tid på att förstå din omvärld, tex hur du twittrar (http://twitter.com/#!/evalissiren). Jag trodde först hon använde sig av spöktwittrare förstår du, men icke så. Idag satt hon och jag i Almedalen och twittrade under hennes eget seminarium. Ds.

1 comment:

Niclas said...

Håller med dig. Tänk om, tänk till och tänk rätt. Klart utbildningens och skolans framtid ska vara med i landets Framtidskommission.