Tuesday, June 28, 2011

Det går bra för läsandet i Sverige !

Sverige ligger bra till när det gäller exempelvis läsande digitalt.

"Det visar en unik OECD-studie som svenska 15-åringar deltagit i. Undersökningen visar också att svenska elever presterar över genomsnittet och är bättre på att läsa digitalt än traditionellt. Det är första gången det görs en internationell studie som belyser hur elever klarar av att söka, läsa, förstå och värdera information på nätet. 19 länder, varav 16 OECD-länder, deltar. De svenska eleverna läser bra digitalt men Sverige tillhör inte de bästa länderna. Fyra länder - Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Japan - når bättre resultat. Sverige presterar på samma nivå som Island, Irland och Belgien men bättre än till exempel våra grannländer Norge och Danmark. "
Pressmeddelande Skolverket 2001-06-28

Det är ett tecken på att vi trots den negativa bilden som sprids om svensk skola har väldigt goda förutsättningar att ta täten i utvecklingen av kompetenser och "lärande" som rör det framtida samhällets krav.

Vi kan bättre ! Låt oss ta diskussionen vidare !

Heja Svensk Skola !

4 comments:

LoveCat said...

Ja, det var en mycket intressant rapport - men inte helt lätt att tyda. Det som jag tycker är mest allvarligt är att Sverige är det land där skillnaderna mellan goda och sämre läsare i ÖKANDE grad speglar socioekonomiska skillnader - vi går mot högre utslagning och mindre integration. Att läsandet förändrats är ju inte direkt någon nyhet och rapporten bekräftar det många av oss vet -många av våra ungdomar läser inte illa, men de läser annorlunda.

Frågan är bara HUR vi som lärare och skolan som instutition ska kunna hjälpa eleverna att bli ännu bättre på båda sorters läsande, eftersom det verkar som att traditionell lässkicklighet trots allt är en förutsättning för digital lässkicklighet. Och det är uppenbart att inte den digitala kompetensen kommer av sig själv - så hur förmedlar vi den på bästa sätt?

Har själv bloggat i ämnet i eftermiddag när hängmattan blev för varm: http://lovecatoutsidethebox.blogspot.com/2011/06/svenska-elever-laser-battre-pa-datorn.html

Magnus Gustafsson said...

Jag är inte alls förvånad över detta resultat. Ungdomar idag läser ju ständigt och jämt i olika sammanhang på nätet. Klart att det ger resultat. Frågan är hur vi pedagoger tar tillvara på detta faktum?

Anonymous said...

Förra året såg det ut så här: http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.4117/2.1649/15-aringars-lasforstaelse-och-skolans-likvardighet-har-forsamrats-1.119748
- men det har alltsdå ändrats? Hur ligger vi till nu?

Björn K Johansson said...

Om man läser rapporten noga är inte resultatet "signifikant" bättre annat än i statistikernas värld (10p vid standardavvikelse om ~90p).
Att dra stora växlar på denna är oklokt ...
Minns vad Mark Twain sa? om statistik.